Norges første trekkspillkonge

 

 
 

Trekkspilleren, musikklæreren og amerikafareren Carl Mathisen, født 1870, gjorde trekkspillet kjent i Norge

Carl Mathisen var den første som tok trekkspillet i bruk til lokale tilstelninger med sang , musikk, dans og moro. Allerede i 1892 var han en kjent musiker. Han titulerte seg musikus og hadde musikken som levevei.

I 1890 åra turnerte han, sammen med sin fetter Edvard, folkeparker i Sverige. Senere spilte han for Oscar II og for danske prinser og kalte seg for

” Scandinaviens  beste Virtuos på Consertaccordion”. Like etter århundreskiftet turnerte Carl og Edvard i Amerika.

Carl Mathisen spilte på 2  og 3 raders durspill med 6-8 basser, men også på et lite enraderspill med 2 basser. Med enraderen dro han på turne rundt hele det sørlige Norge.

Carl Mathisen ble den første trekkspilleren i Norden som spilte inn på plate. Innspillingen var på Grand Hotell i Kristiania i desember 1904. Han spilte bl.a inn sin egen komposisjon, Norsk Bondevals, også kalt Mathisvalsen. I Sverige gikk den under navnet Lundbyvalsen og Den norska valsen. Mathisvalsen ble en av de mest kjente trekkspillnumrene i forrige århundre, og spilles den dag i dag.  

Av  Carl Mathisens i alt 16 kjente innspillinger, er 13 sammen med visesangeren Adolf Østby.

Allerede i 1906 ble Carl Mathisen  borte fra danselokalene og konserthusene  .  Amerikafeberen tok han.  Han dro i forveien og etter kom kona Christiane og barna, Edit, Rolf og Letty.

(Opplysningene er med tillatelse fra forfatter Vidar Vanberg gjengitt fra publikasjon nr. 9 i serien  Norsk Grammofonplatehistorie: ”Norges første trekkspillkonge – Carl Mathisen”) Magne Myhrene